27 maj 2020                   

Mand: Niels Pedersen #838
Bopæl, personlig: i Nedre Slebsager, Fåborg Sogn, Ribe Amt Død den: 11-1779 i Nedre Slebsager, Fåborg Sogn, Ribe Amt Begravet den: 10-11-1779 i Fåborg Sogn, Ribe Amt 1 (se note 1) Far: Mor: Biografi
Hustru: Mette Hansdatter #275 Døde i en alder af: 75 ketælling (familien): 1801 i Fåborg Sogn, Ribe Amt 2,1 (se note 2) Trolovet den: 09-10-1759 i Årre Sogn, Ribe Amt 3 (se note 3) Gift: 02-11-1759 i Årre Sogn, Ribe Amt 3 (se note 4)
Født den: 1736 i Årre By, Årre Sogn, Ribe Amt 4,1 Døbt den: 02-09-1736 i Årre Kirke, Årre Sogn, Ribe Amt 5 (se note 5) Død den: 01-1811 i Nedre Slebsager, Fåborg Sogn, Ribe Amt Begravet den: 27-01-1811 i Fåborg Sogn, Ribe Amt 1 (se note 6) Far: Hans Pedersen #3362 Mor: Johanne Lauridsdatter #3413 Anden ægtefælle 2
M Barn 1: Peder Nielsen #1153 Døde i en alder af: 1 Født den: 1760 i Nedre Slebsager, Fåborg Sogn, Ribe Amt 6,1 Døbt den: 19-10-1760 i Fåborg Sogn, Ribe Amt 6 (se note 7) Død den: 1761 i Nedre Slebsager, Fåborg Sogn, Ribe Amt 6 Begravet den: 25-01-1761 i Fåborg Sogn, Ribe Amt 6
K Barn 2: Maren Nielsdatter #276 Født den: 1762 Døbt den: 19-09-1762 i Fåborg Sogn, Ribe Amt 6 Begravet den: 17-10-1762 i Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt
M Barn 3: Hans Nielsen #1154 Født den: 1763 i Nedre Slebsager, Fåborg Sogn, Ribe Amt 6 Døbt den: 13-11-1763 i Fåborg Sogn, Ribe Amt 6
K Barn 4: Johanne Nielsdatter #1155 Døde i en alder af: 79 Født den: 1765 i Nedre Slebsager, Fåborg Sogn, Ribe Amt 6 Døbt den: 24-11-1765 i Fåborg Sogn, Ribe Amt 6 Død den: 20-03-1844 i Fåborg Sogn, Ribe Amt 7 Mand: Niels Pedersen #1230 f. 1764 d. 1795 Gift: 12-11-1784 i Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt
K Barn 5: Maren Nielsdatter #254 Født den: 04-12-1768 i Nedre Slebsager, Fåborg Sogn, Ribe Amt 2,1 Mand: Laust Christensen #115 f. 1761 d. 13-11-1836 Gift: 07-11-1788 i Fåborg Sogn, Ribe Amt 1 (se note 8) Biografi
M Barn 6: Peder Nielsen #1156 Døde i en alder af: 1 Født den: 1773 i Nedre Slebsager, Fåborg Sogn, Ribe Amt 6 Døbt den: 26-09-1773 i Fåborg Sogn, Ribe Amt 6 Død den: 1774 i Fåborg Sogn, Ribe Amt Begravet den: 20-02-1774 i Fåborg Sogn, Ribe Amt
K Barn 7: Anne Nielsdatter #278 Født den: 12-10-1777 i Nedre Slebsager, Fåborg Sogn, Ribe Amt 1,8 Døbt den: 12-10-1777 i Nedre Slebsager, Fåborg Sogn, Ribe Amt (se note 9) Mand: Peder Nielsen #1147 d. <1805 Mand: Peder Hansen #187 f. 05-04-1779 Gift: 08-11-1805 i Fåborg Sogn, Ribe Amt 1 (se note 10) Trolovet den: 29-09-1805 i Fåborg Sogn, Ribe Amt 1 (se note 11) Biografi
Kilder: (1) Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt. (2) Folketællingen 1801, FT 1801. (3) Kirkebogen Årre Sogn, Ribe Amt. (4) Folketællingen 1801, FT 1801, Årre Sogn, Ribe Amt, 1736, opslag 46. (5) Kirkebogen Årre Sogn, Ribe Amt, Årre Sogn, Ribe Amt, 1736, opslag 46. (6) Folketællingen 1787, FT 1787. (7) Hans Christian Baagøe, Gammelengvej 15, 6630 Rødding, http://home1.inet.tele.dk/hcb/hcb/, Baagøe, pafg07.htm#2588. (8) Folketællingen 1850, Faaborg. Begivenhedsfodnote Note (1) Begr. Niels Pedersen i Neder Slebsager 10 Nov 1779 D. 10 Nov. begr. Niels Pedersen af Neder Slebsagre. Textus. Job. 2-10. Vi skulle vi anamme etc. mod andres ......... Note (2) I Folketællingen fra 1801 er Mette Lauridsdatter opført som 7-årig datter af Mette Hansdatter. Det passer imidlertid ikke, hun er datterdatter. I henhold til kirkebogen er der ikke født et sådant barn i Slebsager i 1794. Der er altså tale om, at Mette Hansdatter bar barnebarnet Mette Lauridsdatter i kirken den 25/3-1794. I kirkebogen står: Døbt. Laurids Christensen i Fåborg, Mette 25 Mar 1794 Mariæ Bebudelsesdag Laust Christensen og H. Maren Nielsdatter af Faaborg deres datters daab confirmeret N. Mette. Baaren af Mette Hansdatter af Neder Slebsagger. Fadd. Niels Pedersen, Peder Jensen, Peder Mortensen, Anna Smids og Anna Nielsdatter af Neder Slebsagger. Født 30 Mart. Note (3) 09-10-1759 Trolovelse 1759 d. 9. Octobr. Niels Pedersen af Neder Slebsagger i Faaborg sogn og Mette Hansdatter af Aarre. (Trol). Note (4) 02-11-1759 Bryllup 1759 d. 2. Novbr. Niels Pedersen af Neder Slebsagger i Faaborg sogn og Mette Hansdatter af Aarre. (Gift). Note (5) 02-09-1736. Dom 14. p. Tr. døbt Hans Pedersens datter af Aarre bye och kaldet Mette. Lauvst Lunds kone bar hende til daaben. (Anders) Bertelsen, .. .. Tranbierg, Silas Poulsen, Mette Nielsdatter af Aarre bye. At Hans Perdersen Årre virkelig har en datter kaldet kaldet Mette ses to steder i kirkebogen: 1) Den 24-10-1756 døbes sognedegnens datter, og et af vidnerne er "Hans Pedersens datter Mette, alle af Aarre. 2) Da "Mette Hansdatter af Aarre" bliver gift den 2. november 1759 i Årre 3) Da Mette Hansdatter dør og begraves 27. januar 1811 er hun 74 år og 4 måneder. Hun må altså være født i Årre i september 1736.Studier af kirkebogen viser, at faderen kun kan være Hans Pedersen, selv om barnets navn er ulæseligt. 4) Et opslag i originalen på Landarkivet i Viborg viser også, at barnet er døbt Mette. (Stor tak til Mikkel for hjælpen) Note (6) Begr. Peder Nielsen i Neder Slebsager, hustruen Mette Hansdatter 27 Jan 1811 Mette Hansdatter i Nederslebsager. gl. 74 aar og 4 maaneder. Død den 20 Jan. Begravet den 27 Jan. Note (7) Døbt. Niels Pedersen i Neder Slebsager, Peder 19 Okt 1760 Dom. XX p. Trinit. døbt Niels Pedersens søn af Neder Slebsager med navn Peder. Baaren af Jørgen Pedersens huustroe i Aarre. Faddere: Peder Hiortes huustroe, it. Peder Hiort selv ibd., Peder Skræder ibd., Christen Bakkesens søn Peder i Faaborg, Oluf Pugelunds huustroe af Starup. Note (8) Coppuleres 7. nov 1788: Laust Christensen af Faaborg og pigen Maren Nielsdatter af Neder Slebsager. Note (9) Døbt. Niels Pedersen i Neder Slebsager, Anne 12 Okt 1777 Samme dag døbt Niels Pedersen og huustroe Mette Hansdatter af Neder Slebsager deres datter med navn Anne. Baaren af Peder Hermansens datter Maren af Over Slebsager. Faddere: Jørgen Pedersen og degnens søn Hans Friis, begge fra Aarre, it. Otte Thomsen af Fugelsig og Morten Christensens tienestepige af Autrup. Note (10) Gift. Peder Hansen i Ravnsø og Anna Nielsdatter i Neder Slebsager 8 Nov 1805 d. 8 Novembr. copuleret unge karl Peder Hansen i Raunsøe og pigen Anna Nielsdatter fra Neder Slebsager i Faaborg kirke. Note (11) Trol. Peder Hansen i Ravnsø og Anne Nielsdatter i Neder Slebsager 29 Sep 1805 Som forlovere for velagted unge karl Peder Hansen af Raunsøe bye og pigen Anna Nielsdatter af Neder Slebsager, der agte at indlade sig i ægteskab med hverandre, underskrive og forsikre vi 2de underskrevne mænd, at intet i nogen henseende kan være til hinder i deres forehavende ægte forbindelse. Raunsøe Præstegaard d. 29 Sept. 1805. Peder Nielsen. Chresten Pedersen. Gunner Jermiin Nielsen: Min slaegt www.Slaegt.JermiinNielsen.dk Navne register