Om mit arbejde med slægten

Baggrunden for at jeg begyndte.
Jeg blev inspireret til slægtsforskning af min far, Hans Ejler Nielsen (f.1915 - d.2002), Gørding. Han fortalte gerne om sjove episoder i slægten og lokalsamfundet i omegnen af Gørding - Agerbæk både fra samtiden og fra langt tilbage i tiden. Mange historier havde han fra sin far, Simon Nielsen, Agerbæk, og far samlede i hele sit liv på sådanne fortællinger om slægten. Far var ligesom sin far levende optaget af  livet på landet, men han havde også blik for andre forhold i det samfund, han levede i. Da han blev pensioneret begyndte han at opsøge oplysninger i lokalarkiverne og på Landsarkivet i Viborg, men han syntes, det var sjovest, når jeg også kunne sætte en eftermiddag af til at være med. Han kendte nemlig mange af de lokale arkivledere i området og fandt, at det var bedst, når jeg kunne tage notater fra arkivalierne, mens han så kunne koncentrere sig om at få vendt sine fortællinger med folkene på stedet. På denne måde udviklede han gennem mange år sine fortællinger, og mange mennesker har bidraget hertil. Jeg fik efterhånden noteret en god del af de mere eksakte data ned på papir, og materialet samlede  sig over 15 år i min datamat. Det lykkedes også for min bror Jens Chr. og mig at få nogle af fars erindringer nedskrevet i et samarbejde med far selv. Min bror Jørgen Otto optog på lydbånd i julen 2001 et par timers interview med far, hvor han fortalte episoder fra livet.  Far havde et meget stort netværk af søskende, gamle naboer fra barndommen i Rodebæk, fætre, kusiner og fjernere slægtninge - og alle bidrog på forskellig vis gennem samtalerne med far, og heldigvis også med kopier af det materiale, de selv havde. Særligt skal nævnes Johs. Lind i Hjerting, der har ført spændende tråde tilbage til 1600-tallets skarpretteren Gottfried Geltzer i Tønder. Hans Jessen i Billund har især arbejdet med at føre Jessen-grenen tilbage til begyndelsen af 1700-tallet med gårdejer Hans Jessen på Skølvad i Jernved Sogn. I mit arkiv ligger også papirer om Lind- og Bennetsen-slægten på Vorbasseegnen fra Viggo Nielsen i Skive - og mange flere burde nævnes.

Far havde også styr på en god del af min mor, Marie Schelde Jermiins (f.1918 - d.2000) slægt, især Jermiin-anerne. Mor selv var mere tilbageholdende med alle disse familiefortællinger, men i hendes familie forelå i forvejen en anetavle udarbejdet af Peder Engelberth Kellinghusen Wegener (f. 1877 - d.1956). Han havde også Jermiin-aner, og han var  bedstefar Jens Chr. Jermiins gode ven. Mors fætter Marno i København har særligt bidraget med både mundtlige og nedskrevne fortællinger fra sin barndom, som han tilbragte det meste af i Vejrup hos sin morbror, min bedstefar, Jens Chr. Jermiin. Marnos mor, "faster Øllegaard", har i et lille skrift levende fortalt om barndommen med forældrene Kirsten og Johan Frederik Jermiin i Terpling. Min bedstemor, Karen Scheldes aner var derimod ikke godt kendt i vores familie, og jeg måtte på arkiverne for at finde mere om mine oldeforældre Dothea Jonsen og Niels Peter Schelde, deres børn og deres ophav. Efter nogen tid lykkedes det at komme så langt tilbage, at jeg fandt fælles aner med Anders Schelde i Holsted. Anders har givet gode bidrag til den ældste del af Scheldeslægten. En slægtstavle af Johannes Schelde, København, optrykt i Inge og Peder Schelde: Slægten på Nørupgård, Kolding 1991, bidrog ligeledes meget, og senest har John Helt Green: Anetavler for Jens Pertou Haahr Nielsen Green gjort fyldest. At finde oldemor Dothea Jonsens aner var et større detektivarbejde, der førte mig til Bindeballe og lokalarkiverne i området deromkring. Også her lykkedes det at komme så langt tilbage, at jeg havde fælles aner med en aktiv slægtsforsker, nemlig Peder Udesen, hvis hjemmeside bidrog godt i den videre jagt på mine egne Udesen-rødder i Øster Starup ved Kolding.

Afgrænsning af materialet.
Det bærende princip i indsamlingen af materialet i min database er primært, at alle mine aner skal være med og så meget materiale om deres liv og levned som muligt. Dernæst søger jeg at medtage så mange af anernes familie, som jeg regner med, at de har inviteret med til større begivenheder som bryllup, runde fødselsdage, barnedåb mm. Der vil ofte være tale om fætre og kusiner med børn og evt. forældre. En sidegevinst herved er, at mange personer får mulighed for at se fælles aner gennem disse slægtninge og dermed kan få glæde af materialet om de gamle fælles aner.

Derudover har jeg i nogle tilfælde søgt at få alle efterkommere til en bestemt, interessant person med, f.eks. efterkommere til mine egne oldeforældre. Det er et overmåde stort arbejde, som man aldrig bliver færdig med, idet det ofte er meget sværere at finde nulevende personer end afdøde pga. beskyttelse af persondata. Her har denne hjemmeside vist sig at være en gevinst, idet flere fjerne slægtninge har bidraget til dette puslespil gennem mail-kontakt formidlet via denne side.

Materialet på hjemmesiden.
Alt materialet ligger på søgbart form på hjemmesiden. Dette suppleres med oversigter over mine egne aner, mest til brug for besøgende, der har anesammenfald og derfor kan bruge disse oversigter direkte.
Jeg arbejder også på med tiden at få suppleret galleriet op med flere billeder.
Det er også tanken med tiden at der skal ligge oversigter over efterkommere til nogle af mine ældste aner.
Gode ideer modtages gerne til yderligere variationer af materialet, som jeg har samlet i Brothers Keeper.

Navne.
Alle personer opføres med det navn, de fik ved fødslen/dåben, altså det navn, der kan findes i kirkebogen. I tilfælde, hvor dette navn ikke er mig bekendt, anvendes det navn, som en person senere har erhvervet sig ved giftermål eller navneforandring. Hvis ikke jeg kender personens hele navn, anføres blot den del, jeg kender.

Datapolitik.
Jeg offentliggør ikke følsomt materiale om nulevende personer, selv om jeg måtte være i besiddelse af det. Ønske om ikke at optræde med navn har jeg også i få tilfælde respekteret, hvorfor der faktisk kan være "huller" i en (nulevende) søskendeflok.

Tilbage til Forsiden