Biografi for: Lene Hansdatter

sønnen Morten blev senere ejer af af Tranekjærgård. Hans overtog bardomshjemmet "Gammelgaard" i Føvling Sogn (En hospitalsgaard i Tobøl)
--------------------
Ribe, Malt, Føvling, Tobøll bye, , En gaard, 7, FT-1787
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested


Hans Madsen, 62 år, gift, mand, fæstebonde og gaardbeboer,
Dorthe Sørensdatter, 45 år, gift, hans kone, madmoder,
Mads Hansen, 22 år, ugift, deres søn, ,
Anne Hansdatter, 17 år, ugift, deres datter, ,
Hans Hansen, 14 år, ugift, deres søn, ,
Leene Hansdatter, 10 år, ugift, deres datter, ,
Kirsten Hansdatter, 8 år, ugift, deres datter, ,
Ellen Hansdatter, 6 år, ugift, deres datter, ,
------------
Ribe, Gørding, Aastrup, Aastrup, , Terpling Bye, 11, FT-1801
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested


Christen Mortensen, 37, Gift, Husbond, Bonde og Gaardbeboer,
Lene Hansdatter, 25, Gift, Hans Kone, ,
Karen Christensdatter, 3, Ugift, Deres datter, ,
----------
Ribe, Gørding, Aastrup, Terpling, , En Gaard, 8, FT-1834
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested


Lene Hansdatter, 60, Enke, , Gaardmandsenke,
Morten Christensen, 25, Ugift, , Hendes Sønner,
Hans Christensen, 22, Ugift, , Hendes Sønner,
Else Hansdatter, 17, Ugift, , Tjenestepige,

---------
Ribe, Gørding, Aastrup, Terpling By, , En Gaard, 17, FT-1845
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested


Hans Christensen, 33, Gift, , Gaardmand, Her i sognet
Maren Pedersdatter, 29, Gift, , hans kone, Starup sogn, Ribe Amt
Ane Marie Hansdatter, 7, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Peder Hansen, 4, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Anders Mogensen, 18, Ugift, , Tjenestefolk, Holsted Sogn
?? Sørensdatter, 17, Ugift, , Tjenestefolk, Her i sognet
Lene Hansdatter, 72, Enke, , Aftægtskone, Feuling sogn, Ribe Amt