Biografi for: Maren Kirstine Jessen

Dødsfald
Fru Maren Nielsen, Bredgade 25, Agerbæk, er død i en alder af 84 år.
Maren Nielsen, der var født i Fåborg, havde som ung pige et højskoleophold, ligesom hun havde pladser på hotel og i huset. I 1914 blev hun gift med gdr. Simon Nielsen, og hun blev da husmor på ejendommen i Rodebæk, hvor de stiftede hjem. Her havde Maren Nielsen sin gerning og sit hjem i over 40 år, og foruden at passe hus og hjem var hun medlem af skolekommissionen og husholdningsforeningens bestyrelse. 1 1957 afhændede ægtefællerne hjemmet og flyttede til Agerbæk, hvor de købte hus, og her døde Simon Nielsen i fjor. Maren Nielsen, der ved sin død var æresmedlem af Agerbæk borgerforening, efterlader 3 døtre og 3 sønner.
(Vestkysten?)