Biografi for: Simon Nielsen

Simon er født på gården Nørre Agerbækvej 2, Agerbæk

Simon købte sidst i april 1913 i Rodebæk (matr 7a og 7b), Rodebækvej 6, Agerbæk, 50 tdr, mest hede, samt en lang bygning med stald i den ene ende og beboelse i den anden. Sælgerne (Marie og Eske Kristensen) skulle blive boende så længe de levede. Der medfulgte 4 magre køer, som naboerne skiftevis i foråret hver dag hjalp med at rejse op. Desuden var der 2 kalve på 1 år, 2 gamle og magre islandske heste, der dog hurtigt blev byttet ud med et par andre, der kunne trække ploven. Gårdens købesum: 6500 kr. Simon byggede stald i 1913 for 3500 kr og stuehus i 1914 ligeledes for 3500 kr. Vinteren var så mild, at Maren og Simon kunne flytte ind på deres bryllupsdag den 23-4-1914. Laden blev bygget i 1917 for 7000 kr. Da Simon købte gården, var der ned mod engen rester af endnu en gammel gård samt ovne, hvori der var blevet brændt potter. Ejendommen havde i perioden 1868 til 1888 været delt i to. Indermuren i Simons lade blev lavet af sten fra 1868 bygningen. Jorden var mest hede, en del senegræs, begyndende at springe i lyng igen. Alt mark blev pløjet og merglet i løbet af få år og sat i gang med gødning. Der var i 1921 10 gode køer samt 5 heste. Hestene var i god pris under 1. verdenskrig. I oktober 1957 blev gården solgt til Åge Knudsen fra Åstrup sogn for 153.000 kr.

Kilde: Hans Ejler Nielsen, 1989.
60 Aar.
Onsdag den 14. Juli fylder er kendt og anset Mand, Gdr. Simon Nielsen, Rodebæk, 60 Aar.Simon Nielsen er en selvstændig Mand, der selv har bygget sin Gaard og sat Jorden i Kultur, saa den er blevet et godt Aktiv. Han har desuden drevet en Del Handel med Kreaturer. Som interesseret og dygtig Landmand har han været i Bestyrelsen for flere Foreninger.
(Vestkysten?)


Dødsfald
Fhv. gårdejer og kreaturhandler Simon Nielsen, Agerbæk. er død 85 år gammel.
Simon Nielsen var livet igennem en meget aktiv mand. I 1913 købte han en hedelod i Rodebæk og her skabte han en god gård, lod opføre bygninger samt opdyrkede hedejorden med stor flid. Gården drev Simon Nielsen gennem 44 år, men samtidig drev han også en omfattende kreaturhandel.
Simon Nielsen, der for 17 år siden solgte gården og flyttede til Agerbæk, var en mand med mange interesser. Gennem årene deltog han aktivt i flere foreninger og organisationers ledelse, og han var æresmedlem af såvel Agerbæk borgerforening som Ribe Amts Kreaturhandlerforening.
(Vestkysten?)