1 mar 2020                   

Mand: Jens Henriksen (Hiermiin) Jermiin #122 Døde i en alder af: 64 Aner Født den: xx-06-1678 i Hjerm Præstegård, Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt 1,2 Beskæftigelse: Provst i Hjerm Herred 1,3,2 Beskæftigelse: 1697 Student fra Odense Gymnasium 1 Beskæftigelse: 1700 - 1742 Sognepræst i Hjerm 1,4 Beskæftigelse: 1708 Magister 1,4 Beskæftigelse: Consistorialråd 5 Begivenhed: 30-05-1710 i Kongens tilladelse til samfrændeskifte med de 2 umyndige børn 6 Død den: 17-02-1742 på Ausumgaard, Vejrum, Ringkøbing Amt 7,8,1,2,4 Begivenhed: 10-03-1742 i Jordpåkastelse i Hjerm Kirke 9 Kremeret den: 1742 i Tårnet, Hjerm Kirke, Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt 4 Far: Henrik Jensen #123 Mor: Cecilie Cristensdatter Linde #124 Anden ægtefælle 2 Biografi 10 11
Hustru: Øllegaard Muus 3 #199 Døde i en alder af: 22 Aner Bopæl, familien: 1740 i Flytter fra Hjerm Præstegård til Asumgård 12 Gift: 19-07-1703 i Ribe, Ribe Amt 13,1,2,4 Født den: 1685 1,14 Død den: 1707 i Ribe, Ribe Amt 1,2 (se note 1) Begravet den: 1707 i Ribe, Ribe Amt 2,15 Far: Christian Sørensen Muus #125 Mor: Helle Christensdatter #1402
M Barn 1: Henrik (Hiermiin) Jermiin 16 #117 Døde i en alder af: 76 Født den: 21-07-1705 i Hjerm, Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt 2 Uddannelse: 20-07-1726 Immatrikuleret på Københavns Universitet 17 Uddannelse: 29-05-1727 Prima Philosophia 18 Uddannelse: 10-07-1733 Immatrikuleret på Universitetet i Rostock 19 (se note 2) Uddannelse: 1740 Doctor Med. fra Franeker, Friesland, Holland (se note 3, 4) Bopæl, personlig: 1743 i Vingaardsstræde 156a, Øster Kvarter, København (se note 5) Uddannelse: 1748 Gen-immatrikuleret på Universitetet i Rostock 20 (se note 6) Beskæftigelse: 1748 - 1755 Læge i Rostock (se note 7) Beskæftigelse: 1756 - 1763 Læge i Aalborg 21 Beskæftigelse: 1763 - 1781 Læge, degn og bonde på Venø 21,22,2 (se note 8) Bopæl, personlig: 1766 i Venø 23 (se note 9) Død den: 11-06-1781 på Venø 24,2,21,25 (se note 10) Hustru: Anne Sophia Barbara (Eichhardt) Eckart #118 f. 1730 d. 12-08-1822 Gift: 1750 i Rostock Biografi 2
K Barn 2: Helene Christina Jermiin 16 26 #200 Døde i en alder af: 56 Født den: 06-12-1706 27 Død den: 16-12-1762 28 Mand: Henrich Juul de Linde #687 f. 1709 d. 1783 Biografi
K Barn 3: Datter Muus-Jermiin 16 #482
Kilder: (1) Danmarks Adels Aarbog 1979-81 (Poul Kristensens Bogtrykkeri 1982), 491. (2) Peder Engelberth Kellinghusen Wegener (f. 1877), dommer i Holsted, Anetavle for Jermiin (Udarbejdet før 1950). Anetavle for Jermiin. (3) Dansk Biografisk Leksikon (København 1933-44) (4) Nielsen, Oluf, Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder (Otto Wroblewskis Forlag, Kjøbenhavn 1895), s. 70. (5) F. Krogh, De danske majorater (Chr. Steen og søn, Kjøbenhavn, 1868), 43-47. (6) Danske Kancelli, Jyske Registre, Jyske Registre, 1710, folio 520, opslag 534. (7) Kirkebogen, Gimsing Sogn, 1742, folio 9 (Opslag 11) (8) Lengnick, Lengnicks kirkebogsuddrag, Rigsarkivet, Bind 45, folio 88 (Bind 45 opslag 90) (9) Kirkebogen, LAV, Hjerm-Gimsing-Venø Pastorat, Hjerm Sogn, Enesteministerialbog 1740 - 1760, f.9 (opslag 11/86) (10) Struer Museum. (11) F. Krogh, De danske majorater (Chr. Steen og søn, Kjøbenhavn, 1868), s. 43 - 46. (12) J. Søndergaard Jacobsen, Hjerm Sogn, II. Bind. Kirke og skole, kultur og Aandsliv (Christensens forlag, Struer 1959), s. 68. (13) Kirkebogen, Ribe Domsogn og Landsogn, 1703, folio 102, opslag 94. (14) Digitalarkivet, Arkivverket i Norge, Digitalarkivet, Rentekammeret, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R09/L0435: Fogderegnskap Follo, 1689-1691, p.440. (15) Nikolaj Sadolin (http://www.one-tree.dk/) (16) F. Krogh, De danske majorater (Chr. Steen og søn, Kjøbenhavn, 1868), s. 44. (17) S. Birket Smith, Kjøbenhavns Universitets Matrikel, andet bind 1667-1740 (Gyldendalske Boghandel, København 1894), s. 479. (18) S. Birket Smith, Kjøbenhavns Universitets Matrikel, andet bind 1667-1740 (Gyldendalske Boghandel, København 1894), s. 492. (19) Adolph Hofmeister, Die Matrikel der Universität Rostock IV 1694 - 1789 (Rostock 1904), Bind 4, s. 179. (20) Adolph Hofmeister, Die Matrikel der Universität Rostock IV 1694 - 1789 (Rostock 1904), Bind 4, s. 251. (21) Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen, Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt (Holstebro Museum, 2004), s. 247. (22) Kirkebogen, Venø Sogn, 1756, folio 1, opslag 3. (23) Nielsen, Oluf, Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder (Otto Wroblewskis Forlag, Kjøbenhavn 1895), s. 71. (24) Lengnick, Lengnicks kirkebogsuddrag, Rigsarkivet, Bog 55, folio 177 (Opslag bog 55 opslag 179) (25) Kristian Carøe, Den danske Lægestand, Doktorer og Licentiater 1479 - 1786, Gyldendal 1909, side 68. (26) Præsteindberetning for Handberg Sogn 1766, http://www.lokalarkiver.dk/vinderup/Sognene/Handbjerg/PR-INDB%20Handbjerg.htm. (27) Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen, Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt (Holstebro Museum, 2004), s. 250. (28) Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen, Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt (Holstebro Museum, 2004), s.250. Begivenhedsfodnote Note (1) Da hun boede i Hjerm Præstegaard, må man formode, at jordpåkastelsen har fundet sted i Hjerm Kirke. Hun kan da heller ikke findes i kirkebogen for hverken Ribe Domsogn eller Skt. Katrine i Ribe. Der findes ikke er kirkebog for Hjerm på dette tidspunkt, da den i 1731 brændte sammen med præstegården. Gunner Men ifølge Nygårds sedler fik bispen den 15-08-1707 Kgl. bevilling til at opsætte begravelsen i tre uger udover normal begravelsestid. Note (2) 1733 Mense Iulio: Henricus Hiermiin Haffniensis Danus, th. st., 10 Note (3) Jermiin, H. Dr. med. i Franeker 1740, immatr. i Rostock 1748 og prakt. der til 1755. Gift 1750 i Rostock. Kilde: DEN DANSKE LÆGESTAND 1479-1900 V SUPPLEMENTBIND VED KRISTIAN CARØE Note (4) The University of Franeker (1585–1811) was a university in Franeker, Friesland, the Netherlands. It was the second oldest university of the Netherlands, founded shortly after Leiden University. Also known as Academiae Franekerensis or the University of Friesland, it was the stopover for many Puritans, such as Peter Stuyvesant, escaping the persecutions of Bishop Laud on their way to, eventually, the American Continent. It consisted of departments of Theology, Law, Medicine, Philosophy, Mathematics and Physics. Initially the university had an excellent reputation, attracting students from far and wide, but from 1700 its fortune changed. The university was disbanded by Napoleon in 1811, along with the Universities of Harderwijk and Utrecht . After the end of the French régime, the university was not restored. Instead, an Athenaeum illustre was founded, which did not have the right to issue doctoral degrees. In 1843, the Athenaeum itself was disbanded because of a lack of students. Today, Franeker has no institute of higher education, although postgraduate students from the University of Groningen are permitted to defend their thesis in the Franeker Martinikerk, provided they are Frisian or their thesis subject has a connection to Friesland. Kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Franeker (december 2017) Note (5) I Kopskatten for 1743 er opført følgende: under Østre Kvarter, Vingaardstræde og matriculs No. 156a ????? haandværkere: Johann Leidner Skræder boende i Vingaardsstræde. Logerer for mig, efterfølgende: Landmaaler Hr. Chanstrup. 1 pige. Monseur Henric Hiermin Student, holder 1 dreng udi baghuset Christian Viborg 1 hurjre Lineenr som holder een Pige Enn gammel fattig Skræder Svend Lorentz, Villenradt borger som forfærdiger fiske - bened skiørter Kilde: Rigsarkivet 571 Reviderede regnskaber, Københavns Regnskaber 1667 -1848 1743 Øster kvarter Skatteangivelser til ekstraordinære skatter 86 - Øster kvarter Note (6) Renovavit praeterae, praestito prius iure iurando, matriculum Dn. Henricus Hiermiin Cimber-Danus, medicinae doctor, in academia Frisiorum Franeckerana promotus. Note (7) Jermiin, H. Dr. med. i Franeker 1740, immatr. i Rostock 1748 og prakt. der til 1755. Gift 1750 i Rostock. Kilde: DEN DANSKE LÆGESTAND 1479-1900 V SUPPLEMENTBIND VED KRISTIAN CARØE Note (8) Det fremgår af skattelisterne fra Lundenæs fra 1766 at præsten på Venø tillige er degn og der findes ingen skoleholder. Oplysningen om at Henrik har været degn må således anses for at være tvivlsom. Citat: 70. Venøe Land. Ingen Præstegaard eller Degnebolig, og Præsten som tillige er degn og skoleholder har ingen heste. Kilde: Arkivserie: Amtsregnskaber, ældre (1648 - 1891) Arkivskaber: Reviderede Regnskaber, Amtstueregnskaber Arkivinstitution: Rigsarkivet Medietype: Brugskopi, Mikrofilm 35 mm Beskrivelse fra/til: Amtstue/Regnskabstype/År (Amtstue/Amtmandskab, Regnskabstype, År) Indhold fra: Lundenæs-Bøvling Konsumtions-, familie- og folkeskatteregnskaber 1761 Indhold til: Lundenæs-Bøvling Konsumtions-, familie- og folkeskatteregnskaber 1765 Pakkens Nr: M-37247 Note (9) Olaf Nielsen, Historrsk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Gindling Herreder. Udgivne af O. Nielsen, Arkivar. side 70 ff. Nasmus Nielsen opsagde derpaa 1690 Avsum- gaards Frihed som Hovedgaard, og den svarede altsaa Skatter som en Bondegaard, da Forpagtei Christen Christensen fra Villcmose dode 1693 og ligelcdes under Hans Son af samme Navn. Niels Overgaard til Kvistrup folgte Gaarden 1709 til Magister J e n s H je rm in i Hjerm, „som derefter ved dels arvet, dels tilkobt GodL og Tiender strax kompletterede den og opbyggede den af ny". I Aarct 1720 holdt Han her en Karl, en Pige og en Hyrde. Det er saaledes urigtigt, som det findes i „Danske Herregaarde" ved Secher, at Gaarden 1692 solgtes til Prcesten af to Jomfruer Math. Prcesten J e n s H j e r m in var Son af Prcesten i Hjerm Hr. Henrik Jensen, hvis Fader var Kobmand i Viborg, og Han tog Navnet Hjermin cster fit Fodested; senere stavedes det Jermiin. Hans Moder Coecilie, der dode i Barselseng 1679, var Datier af den oeldste Christen Linde og ved hende er det, at Rigdommen er kommen ind i denne Proestesloegt. Han blev Proest i Hjerm 1700 og efterfulgte sin Faders Eftermand, der var gift med dennes tredie Hustru Margrete Reenberg. Da Han blev Proest, var Han kun 22 Aar gammel, men tog Magistergraden. Han var utvivlsomt en dygtig Mand, men vi höre mest til Ham nu som Rig- mand. 1718 laante Han Niels Overgaard til Kvistrup 4200 Ndl, og stk derfor i Pant denne Gaard, N. Lorup og Rovnborg. Han var forste Gang gift med en Datier af Bistop M uus i Ribe og anden Gang med Mette Kathrine Svane, Datier af Borgmester Thomas Svane i Viborg og Kirstine Swichtenberg, der bragte Ham M idler Han dode 17. Feb. 1742 og er begravct i- Hjerm Kirkes Taarn; af forste Wgtestab havde Han en Son Henrik, der Side 71 Var v r. rasäioiuss og 1766 boede paa Veno, og en Datier, der var gift med Henrik Linde til Handbjerg Hovgaard, af andet TEgtcstab neden- ncrvnte Thomas Just og en Datier, der var gift med Knptajn Zytphen til Volstrup. Hans Son Thomas Just Hjermin er fodt 1711 og sendtes som Barn til Lynderupgaard for at nndervises af denne Gaards Ejer Mag. Jens Reenberg. 1729 blcv Han Student, tag theologist Attestats 1732, hvorpaa Han i 4 Aar reffte udenlands og studeredc paa Universiteter i Tydstland, Holland og Frankrig, vendte hjem 1737 og efter et kort Ophold i Hjemmet drog Han igen til Kjobenhavns Universitet. Da Hans Fader 1739 blev svagelig, blev Han 1740 paa sin 30-Aars Fodselsdag indsat til Faderens Successor og Kapellan og efterfulgte denne 1742. Han var forst gift med Magdalene Teilmann, Dattcr af Amtmand Chr. Teilmann til Skrums- ager, men hun dode 17. Nov. 1742 „i dette ulyk- salige Aar for Barjelkvinder". esterat have fodt Ham Datieren Kristine Marie, der blev gift med Stjernhjelm til Kabbel. Familien Teilmann var da endnu ikke adlet, men da Han siden attraaede et fornemmere Parti, ncmlig med en Datier af den 1718 adlede Niels Poulfon til Gunderupgaard. maatte Han, som det var Skik i dissc Tider, naar en velhavende Prcest giftede sig ind i en nybagt Adelssloegt, forst voere Konsistorialraad. Han tog ogsaa Bolig paa Avsumgaard, men den 1731 ved Lynild brcendte Proestegaard i Hjerm, hvor Hans Side 72 Fader sidst havde opbhgget et nyt Stuehus, om- byggede Han som en Herrcgaard, med 2 Flsje, den ene til Goestekamre, den anden til Kskken og Bryggers. 1750 blev Han optaget i Adelsständen med Navnet Jerm iin og oprettede Avsumgaard l. Sept. 1777 til et Stamhus. Han dode 8. J u li 1778, Aaret efter sin Hustru, og er begravet i Hjerm Kirke. I Prcesteindberetningen 1766 hedder det, at Avsumgaard af Thomas Just Jermiin var foroget med flere Tiender og mere Gods og „sat saaledes i Stand, som nu findes, men Bygningen overalt ny af M u r og Bindingsvcerk." Bondergodset var 350 Tdr. Gaardens Mark var foroget ved Ncdlceggelse af flere Stedcr og 1746 med noget af Prcrstegaardens Jord, for hvilket denne fik anden Jord i Godt- gorelse. Derunder horte Maabjerg, Navr og Sire Kirker samt Fovsing Kirke- og Kongetiende. Ejeren beboede selv Gaarden og lod sine Bonder drive den. Der holdtes 100 — 120 Stnldstude og 100 Faar foruden fornodne Koer og Hefte. Der künde saas 12— 16 Tdr. Rüg, 16— 20 Tdr, Byg, c. 100 Tdr. Havre og avles c. 100 Lcrs Ho. H ansSon, Kammerjunker Jens de Jermiin, gift med Helle Sofie Lüttichau fra Tjele, arvede Stamhuset og dode 1810. Hans Enke tilligemed Proesten Krarup og Mads Christensen paa Ting opbyggede 1813 et Fattighus i Vejrum. Han efter- fulgtes af sin Son Nitmester T h o m a s J u s t de J e r m i i n , gift med Sofie Elisabeth W olf;. side 73 Han blev erkloeret umyndig 1824 og Var bekendt ovcr hele Vestjylland for sin excentriste Optrceden. Deres Sön Kaptajn H a n s H e lm u th J e r m i i n efterfulgte sin Fader 1857. Stamhuset, under hvilket Hörer en Fideikommiskapital paa over 800000 Kr., er 1885 sat under Administration. Hovedbygningcu er endnu voescnlig saaledes som den er opbygget af Mag. Thomas Just Jermiin i en Etage med Flöje. med Undtagelse af, at det oprindeligc Ege-Bindingsvcerk for det meste er ombyttet med Grundmur. Borggaarden er om- givet af Grave, der ogsaa maa voere gravede i Magisterens Tid; over disse giver en Hvcelvet B ro Adgang til Hovedbygningen. Haven er i gammel franst S til. Note (10) Ingen Kirkebog om døde på dette tidspunkt på Venø. Lengenick angiver dødsfaldet til den 11/6-1781, og alderen til 75 år, 10 måneder og 3 uger. Der findes helle ikke noget skifte i Skifteprotokollen for Volstrup, Handberg Hougaard (hjerm Skolegods) eller Landting, som (vistnok) havde alle fæstegårde på Venø på dette tidspunkt. Ryttergodset var jo forlængst afskaffet. Så der er nok foretaget privat skifte, men kan man det, når der er mindreårige børn. Gunner 2018 Gunner Jermiin Nielsen: Min slaegt www.Slaegt.JermiinNielsen.dk