1 mar 2020                   

Mand: Peder Christensen Schelde #13 Født den: 25-04-1809 i Lejrskov Sogn, Ribe Amt 1 Hjemmedøbt: 25-04-1809 Beskæftigelse: Gårdejer, Lervang, Roved 1,2 Far: Christen Jensen Schelde #184 Mor: Karen Hansdatter #169 Biografi
Hustru: Kirsten Nielsdatter #14 Født den: 1810 i Roved Mark, Andst Sogn, Ribe Amt 1 Hjemmedøbt: 30-05-1810 i Andst Kirke, Andst Sogn, Ribe Amt 1,3 Beskæftigelse: Landhusmoder 1 Far: Niels Pedersen #17 Mor: Johanne Nielsdatter #18 Biografi
K Barn 1: Johanne Caroline Petersen Schelde #15 Født den: 1843-44 Mand: Jakob Eiler #626 f. 1833
M Barn 2: Niels Peter Schelde #252 Døde i en alder af: 62 Født den: 12-01-1846 i Lervang/Karolinesminde, Andst Sogn, Ribe Amt 3 Døbt den: 22-02-1846 i Andst Sogn, Ribe Amt 3 (se note 1) Begivenhed: 1870 i Niels Peter var karl hos søsteren og svogeren på Lervang i Roved 4 Beskæftigelse: 01-11-1870 - 01-11-1872 Tjenestekarl for Lundgaard i Bække, Ribe Amt 5,6 (se note 2) Ejendom: 01-04-1873 Matr. nr. 2 i Gammelby, Læborg Sogn 7 (se note 3) Beskæftigelse: 01-04-1873 - 26-02-1885 Landmand på 25 ha. Matr. nr. 2a i Gammelby, Læborg Sogn 8,9 Begivenhed: 1880 i Gaardmand og Sogneraadsmedlem 10 (se note 4) Ejendom: 20-02-1885 Gården i Gammelby "mageskiftes" for et hus i Holsted 11 (se note 5) Ejendom: 02-10-1885 Køber "Lille Hundsbæk" Matr. nr. 1g og 1m, Hundsbæk Hovedgaard 12 (se note 6) Beskæftigelse: 01-11-1897 - 31-10-1904 Mælkekørsel "Gammelbyruten" til Vejen Andelsmejeri (se note 7) Beskæftigelse: 1901 Landbrug på Lille Hundsbæk og kørsel af mælk 13 (se note 8) Ejendom: 1904 Sælger "Lille Hundsbæk" 14 Ejendom: 18-03-1904 Skøde på ejendommen 28n og 28p Vejen Østermark 15 (se note 9) Begivenhed: 20-04-1904 i Flyttede fra "Lille Hundsbæk" til ejendom på Vejen Østermark 16 Begivenhed: 01-02-1906 i Niels Peter Schelde, Boelsmand, Folketælling for "Vejen Østermark" 17 (se note 10) Begivenhed: 01-05-1908 i Solgte ejendommen og købte et hus i nærheden, "Lille Enemærke" 18 Ejendom: 29-04-1908 Købekontrakt på Lille Enemærke 19 (se note 11) Død den: 10-07-1908 i Vejen Østermark, Vejen Sogn, Ribe Amt 20,21 (se note 12) Begravet den: 17-07-1908 i Læborg Kirkegaard, Læborg Sogn, Ribe Amt 22,23 (se note 13) Hustru: Dorthea Maria Johnsen #1 f. 14-01-1852 d. 29-06-1915 Gift: 13-12-1872 i Randbøl Kirke, Randbøl Sogn, Vejle Amt 24 (se note 14) Biografi
K Barn 3: Marie Magdelene Petersen Schelde #16 Født den: 1847
Kilder: (1) Folketællingen 1850, Andst Sogn. (2) Ole Lorenzen, Mail fra Ole Lorenzen. (3) Kirkebogen, Kirkebogen i Andst Sogn, Ribe Amt. (4) FT 1870, Ribe, Anst, Andst, Roved, En gaard, 3, FT-1870, D8675. (5) Kirkebogen, Bække Sogn, Kontraministerialbog, 1837-1875, Fol. 105, Opslag 53/139. (6) Kirkebogen, Bække Sogn, Kontraministerialbog, 1837-1875, Fol. 225, Opslag 130/139. (7) Herredsfoged, Gørding-Malt Herredsfoged - Skøde- og panteprotokol 1873 - 1875, Fol 2-3, opslag 4/266. (8) Vald. Andersen, Hærvej-sognet Læborg (Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, Kolding, 1961), s. 105. (9) Kirkebogen Randbøl Sogn. (10) Folketællingen 1880, Ribe, Malt, Læborg, Gammelby, En Gaard, 15, FT-1880, D3656. (11) Herredsfoged, Gørding-Malt Herredsfoged - Skøde- og panteprotokol 1885 1 9 -1886 1 29, F. 104b, Opsl 107 /679. (12) Herredsfoged, Gørding-Malt Herredsfoged - Skøde- og panteprotokol 1885 1 9 - 1886 1 29, F. 454, opsl 457-459/679. (13) FT 1901, Ribe, Malt, Læborg, Hundsbæk Mark, 1d, 175, FT-1901, D6633. (14) Herredsfoged, Gørding-Malt Herredsfoged - Skøde- og panteprotokol 1903-1905 Fol. 157b Opslag 160/711. (15) Herredsfoged, Gørding-Malt Herredsfoged, Skøde- og panteprotokol 1903-1905, Fol 264b. opslag 267/711. (16) Dorthea Marie Jonsen, Dagbog for Dorthea Marie Schelde, Lille Hundsbæk, nu i Vejen, side 8. (17) FT 1906, Danmarks Statistik Folketælling 1906, Landdistrikter Ribe Malt Vejen, Opslag 123/198. (18) Dorthea Marie Jonsen, Dagbog for Dorthea Marie Schelde, Lille Hundsbæk, nu i Vejen, side 20. (19) Herredsfoged, Gørding-Malt Herredsfoged, Skøde- og panteprotokol 1907-1909, Fol 1067, opslag 546/712. (20) Dorthea Marie Jonsen, Dagbog for Dorthea Marie Schelde, Lille Hundsbæk, nu i Vejen, Ribe / Malt / Læborg sogn / Kirkebøger / Kirkebog 1907 - 1925 Læborg / Opslag Nr. 140. (21) Retten, Dødssted: Vejen Østermark. Enken i uskiftet Bo med myndige og umyndige Fællesbørn. Tilladelsen indført fol. 21, Retten i Holsted, Skifteretten , Skiftesagliste 1908 -1985 Fol.1, Opslag 3/146. (22) Kirkebogen, Ribe / Malt / Læborg sogn / Kirkebøger / Kirkebog 1907 - 1925 Læborg / Opslag Nr. 140. (23) Dorthea Marie Jonsen, Dagbog for Dorthea Marie Schelde, Lille Hundsbæk, nu i Vejen, side 21. (24) Kirkebogen Randbøl Sogn, Vejle / Tørrild / Randbøl sogn / Kirkebøger / Kirkebog 1850-1878 Randbøl, Ny udgave / Opslag Nr. 147. Begivenhedsfodnote Note (1) Faddere: Niels Nielsen, Damgaard (nabogård), Jens Schelde, Jordrup (- muligvis farbroderen), Mikkel Jakobsen, Damgaard, Ane Malene Christensen, Vraae (muligvis fasteren fra Nørupgaard, Vraa) og Mette Marie Bundgaard, Odder. Niels Peter Schelde var i 1870 karl på fødegården Lervang hos sin storesøster Johanne Caroline Schelde gift med Jakob Eiler. Note (2) Bemærk: Han tjente i Bække samtidig med sin kommende kone Dorthea Marie Johnsen. De blev gift halvanden måned senere.. Note (3) Købekontrakt og Skøde. Købspris 5700 kr, heraf kontant 2700. Gørding-Malt realregister 1865 Læborg II Gammelby m.fl. B85-SP117 - 1954 - Opslag 24/190 Matr. Nr. 2a Gammelby Hovedparcel 1 Td. 7 Sk. 0 Fk. 1'2 Alb. Adkomster; 1. Skjøde l. 27/6-1856 til Niels Pedersen Juul 2. Skøde l. 23/9-1870 til Jens Jensen - (Pantebog nr. 27 Fol. 413) 3. Skjøde l. 27/6-1873 Niels Peter Schelde - (Pantebog nr. 29 (27?) Fol. 2) 4. Skjøde l. 8/1-1886 Hans Hansen (Østergaard.) - (Pantebog nr. 37 Fol. 592) 5. Skjøde l. 12 Dec 1902 til Hans Erik Marius Hansen Østergaard - (Pantebog nr49 Fol. 197) ..... Hæftelser: 1. Aft. Ktr (5800 opr. Ret.) l. 12. Dec. 1902 fra Hans E.M.H. Østergaard til H. Hansen Østergaard og Hustru Marie Katrine af stord 1750 Kr. Note (4) I denne folketælling er han gårdmand og sognerådsmedlem. Der er også både en voksen tjeneskarl og en tjenestepige. Der er fire børn i aldren 1 - 6 år. Note (5) Huset i Holsted skødes aldrig til Niels Peter Schelde, idet den byttes til "Lille Hundsbæk" - handlen blev formidlet af / indgået med prokurator og kancelliråd Kralund i Kolding. Note (6) Ejendommen var på 1 Sk. 1 Fk. 1 ¾ Alb. og kostede 3000 kr., hvoraf familien havde 1000 kr. kontant, mens resten blev finansieret med Kreditforeningsobligationer på 1600 kr. og et sælgerpantebrev på 400 kr. Note (7) Kilde: Vejen Andelsmejeri: Protokol 1891-1917. Vejen Lokalhistoriske Arkiv. Note (8) Børnene Nielsine, Ane og Johna boede hjemme hos forældrene Note (9) Ejendommen overtages for en købesum på 3000 kr, heri indregnet et Kreditforeningspant på 1600 kr samt et sælgerpanteprev på 400 kr. Niels Peter Schelde har altså betalt 1000 kr. kontant. Matr. 28n af Veien af Hartk. 0 Spk 1 1/4 Alb, Grundskat 9 Øre Matr. 28p af Veien af Hartk. 2 Spk 1/2 Alb, Grundskat 49 Øre Der medfulgte besætningen: 1 ko 2 grise 9 høns og avl Note (10) Beboere på Vejen 28n var: Niels Peter Schelde, husfader og Boelsmand Marie Schelde, husmoder Jona Schelde, Barn Note (11) Transport og Kjøbekontrakt af 28 april 1908 - tinglæst 25-9-1908 af hus på lejet grund (med ret til at overtage Parcellen) Købes for 800 kr. Berigtiges ved kontant betaling 200 kr. og gældsovertagelse på 600 kr. Handlen drejer sig om huset og 1 kakkelovn 1 komfur, 1 grubekjedel Efter udstykningsapprobation af 10/3-1913 skødes jordlodden den 13-6-1913 til Niels Peter Scheldes enke Dortea Marie Schelde f. Johnsen af Vejen. Den 1-8-1913 Tinglyses pantebrev til Kreditforening på 700 kr Note (12) Dorthea skriver i dagbogen: "Veien Østermark d 10 Juli 1908. idag er min kjære Mand Død skal begraves den 17 Juli. Gud trøste mig, nu er jeg saa ene i mit lille Hjem" Note (13) 62 Aar Note (14) Ungkarl Niels Peter Schelde af Læborg 26 Aar. Pige Dorthea Marie Johnsen af Bindeballe, 20 år. Forlover ved bryllup: Gmd. Jakob Eiler af Roved i Andst Sogn, brudgommens Svoger og Gmd. John Christensen af Bindeballe, Brudens Fader. Gunner Jermiin Nielsen: Min slaegt www.Slaegt.JermiinNielsen.dk